Сумын Засаг даргын орлогч

Боловсрол: 1978-1986 онд Алтанцөгц сумын 8 жилийн дунд сургууль 1986-1990 онд Дархан хотын Барилгын техникум.

Дэлгэрэнгүй