Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Боловсрол: 1998-2008 онд Алтанцөгц сумын ахлах сургууль. 2008-2012 онд Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль. Эрхэлж

Дэлгэрэнгүй