Хөдөө аж ахуйн тасаг

Боловсрол: 1984-1994 Алтанцөгц сумын 10 жилийн дунд сургууль 1995-1998 Хөдөө Аж Ахуйн Техникум 2004-2006 Хөдөө

Дэлгэрэнгүй