Month: January 2024

Алтанцөгц сумын 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн шуурхай хуралдаанаас гарсан Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Баянбулаг багаас хамуу өвчин гарах шинжтэй байгаа тул онцгойлон анхаарч ажиллахыг нэгжийн малын эмч нарт

Дэлгэрэнгүй