2023 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН.