СЭГ ЗЭМ УСТГАЛТ БОЛОН СУМЫН ТӨВЛӨРСӨН ХОГИЙН ЦЭГИЙН ОЙР ОРЧМЫН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Орчны бохирдлоос шалтгаалсан халдварт өвчлөл тархах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сэг зэм устгалт болон сумын төвлөрсөн хогийн цэгийн  ойр орчмын хогийг цэвэрлэх ажлыг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч М.Наранхүү, байгаль хамгаалагч С.Бердимурат нар Мал эмнэлгийн тасагтай хамтран зохион байгууллаа.

You May Also Like