ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД САНАЛАА ӨГЦГӨӨЕ!

 “Орон нутгийн хөгжлийн сан” нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг, иргэдийн саналаар зарцуулагддаг төсөв юм. 

        Амьдарч буй орчноо ая тухтай, хүүхдэд ээлтэй, цэвэр цэгцтэй байлгахыг хүсдэг бол ТА ЯГ ОДОО САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ! Саналыг 6 дугаар сарын 15-ыг хүртэл авна.

You May Also Like