МОНГОЛ УЛСЫН АРДЧИЛСАН ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН “АХА” ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО.

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, ач холбогдлыг Тамгын газрын нийт албан хаагч нарт сурталчлан таниулах зорилгоор “ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ХЭН САЙН МЭДЭХ ВЭ?” асуулт, хариулт, танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион явууллаа.
Тэмцээнд нийт Тамгын газрын албан хаагч нар оролцож, Үндсэн хууль болон танин мэдэхүйн асуултуудаар мэдлэгээ сорилоо.
“АХА” тэмцээний
1-р байранд Баянбулаг багийн Засаг дарга Х. Ерганат
2-р байранд Улсын бүртгэгч А.Бадамсүрэн
3-р байранд ХАА тасгийн дарга Б.Серик нар шалгарлаа.

You May Also Like