ЗАСАГ ДАРГЫН ЭЭЛЖИТ ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЛОО

2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр Засаг даргын албан өрөөнд Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан алба хаагчид хуралдав.
Ээлжит шуурхай хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж үүрэг чиглэл өгөгдөв. Үүнд:

1. Наурызын баярыг угтаж айл өрх, албан байгууллагуудын гадна талбайн их цэвэрлэгээг хийж дуусгах.

2. Захиргааны мод тарьсан урд хашаа болон улаан худгийн хашааг усжуулж анхааралдаа авах.

3. Наурызын баярыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох.

You May Also Like