ЗАСАГ ДАРГА Ш.АЙБЕК БАГИЙН ХҮНИЙ ЭМЧ НАРТАЙ ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ

2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Засаг дарга Ш.Айбек, 1 дүгээр багийн хүний эмч М.Ерханат, 2 дугаар багийн хүний эмч М.Байболат, 3 дугаар багийн хүний эмч  Е.Жемисгүл нартай гурвалсан гэрээ байгуулж 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав.

You May Also Like