Биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллав.

2024 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдөр тус сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран сумын төвөөс 60 км зайд оршдог Баянбулаг багийн Тэхт гэх газарт нутагших янгир ямаанд, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар хяналт шалгалт хийж, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс 2 тн ногоон өвс, 500 кг хужир цацаж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллав.

You May Also Like