БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА.

Тус сумын 2 дугаар багийн Тэхтийн янгир ямаанд байгалийн нөөц ашигласан төлбөрөөс орсон мөнгөөр Засаг даргын Тамгын газартай хамтарч байгаль хамгаалагч нар 15 шуудай хужир, 75 боодол өвс тараан байршуулж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

 

You May Also Like