БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ – 2023