БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАР АРД ИРГЭДЭД ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ГОЛЫН ЭРЭГТ НҮХЭН ЖОРЛОН БАЙРЛУУЛАХГҮЙ БАЙХ, ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХИЙГ АНХААРУУЛАН АЖИЛЛАЛАА.

          Тус сумын Улаанхаргана багийн ард иргэдэд удирдамжийн дагуу БОХУ-ын байцаагч М.Наранхүү, байгаль хамгаалагч С.Бердимурат, Ш.Жанболат нар БОАЖСайдын албан даалгавруудыг танилцуулан хөрсний бохирдлыг бууруулах, голын эрэгт нүхэн жорлон байрлуулахгүй байх, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулан ард иргэдийн санал бодлыг сонсож БОАЖЯамнаас гаргасан хууль тогтоомжуудыг тус тус танилцуулан ажилласан.

     

 

You May Also Like